Εισαγωγή

Καλωσορίσατε στις ιστο-σελίδες του μαθήματος Δομές Δεδομένων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Οι ιστο-σελίδες απευθύνονται στους σπουδαστές του μαθήματος αλλά ταυτόχρονα προσφέρουν και γενικότερη πληροφόρηση γύρω από την περιοχή των Δομών Δεδομένων.

Τελευταίες ανακοινώσεις

Η συνταγή της επιτυχίας

  1. Διαβάστε την σελίδα με τις γενικές πληροφορίες του μαθήματος και παρακολουθήστε τις παραδόσεις του μαθήματος. Ο τόπος και ο χρόνος των παραδόσεων αναγράφεται στην σελίδα.
  2. Φροντίστε να λύνετε και να παραδίνετε εγκαίρως τις ασκήσεις του μαθήματος. Για κάθε άσκηση διαβάστε και την σχετική θεωρία. Μετά την ημερομηνία παράδοσης της άσκησης συμβουλευτείτε την ενδεικτική λύση που ανακοινώνεται.
  3. Βρείτε (εάν επιθυμείτε) ένα κατάλληλο συνεργάτη με τον οποίο θα κάνετε τα θέματα και ξεκινήστε από νωρίς την επίλυση τους. Για οποιεσδήποτε απορίες απευθυνθείτε έγκαιρα στους βοηθούς του μαθήματος.
  4. Διαβάστε την θεωρία του μαθήματος από τις σημειώσεις, τις διαφάνειες και το βιβλίο του μαθήματος με πνεύμα κριτικό.
  5. Εξοικειωθείτε με τα πρακτικά κομμάτια του μαθήματος όπως είναι ο προγραμματισμός σε C.
  6. Εγγραφείτε στη λίστα ανακοινώσεων-επικοινωνίας του μαθήματος.
  7. Αν κάνετε όλα τα παραπάνω η επιτυχία είναι εγγυημένη.

 

Τι πρέπει να δείτε στην ιστο-σελίδα του μαθήματος